5 องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ร่วมเปิดงาน “Sustainability Expo 2022” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ร่วมสร้างความสมดุลความยั่งยืนให้ตัวเองและโลก

5 องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ร่วมเปิดงาน “Sustainability Expo 2022” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ร่วมสร้างความสมดุลความยั่งยืนให้ตัวเองและโลก

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118 บ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า รวมระยะทาง 36.675 กม. เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง -ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงรายและเชียงใหม่

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118 บ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า รวมระยะทาง 36.675 กม. เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง -ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงรายและเชียงใหม่

Read more

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน จ.ระนอง ระยะทาง 17.75 กม. แล้วเสร็จ

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน จ.ระนอง ระยะทาง 17.75 กม. แล้วเสร็จ

Read more

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 226 ระยะทาง 21.660 กม. แล้วเสร็จ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 226 ระยะทาง 21.660 กม. แล้วเสร็จ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม

Read more

เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน BCT Expo และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022

เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน BCT Expo และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022

Read more

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Read more

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 3 ที่อยุธยาให้วัตสัน ประเทศไทย ตอบโจทย์ขยายสาขา – อีคอมเมิร์ซ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 3 ที่อยุธยาให้วัตสัน ประเทศไทย ตอบโจทย์ขยายสาขา – อีคอมเมิร์ซ

Read more

CPAC Green Solution ชวน ร่วมงานประกาศรางวัล “BIMobject Green Design Competition 2022” พร้อมชมนวัตกรรม ‘ล้ำ-เปลี่ยน-โลก’ ในงาน “BIMobject Live Virtual Event 2022”

CPAC Green Solution ชวน ร่วมงานประกาศรางวัล “BIMobject Green Design Competition 2022” พร้อมชมนวัตกรรม ‘ล้ำ-เปลี่ยน-โลก’ ในงาน “BIMobject Live Virtual Event 2022”

Read more

ครม.มีมติอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในท้องที่ 13 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ครม.มีมติอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในท้องที่ 13 จังหวัดชายฝั่งทะเล

Read more

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สระแก้ว-ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พ.ศ. …. เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท ถนนสาย ก

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สระแก้ว-ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พ.ศ. …. เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท ถนนสาย ก

Read more