ทช. ก่อสร้างทางเข้าโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ จ.น่าน เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และขนส่งผลผลิตของเกษตรกร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 – โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมระยะทาง 10.805 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตของเกษตรกร ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่ากว่า 57% ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565

สำหรับโครงการฯก่อสร้างดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณโครงการพระราชดำริ ประชาชนส่วนใหญ่มีการทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ข้าว และผลไม้เมืองหนาว จึงจำเป็นต้องใช้เส้นทางในการเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นประจำ การก่อสร้างเส้นทางซึ่งเชื่อมระหว่างพื้นที่โครงการพระราชดำริไปสู่ถนนสายหลัก จะเป็นการเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในการเข้าไปช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ปัจจุบันโครงการฯดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 57% ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างงานพื้นทางและงานผิวทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ศกนี้