ทช.สร้างถนนสาย กส.4073 ระยะทาง 19.893 กม. เชื่อม จ.กาฬสินธุ์ – จ.ร้อยเอ็ด ป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ เม.ย. นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 – บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 19.893 กิโลเมตร เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 – บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะทางรวมตลอดสายทาง 54 กิโลเมตร ซึ่งแนวเส้นทางมีหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง อยู่ในบริเวณสายทาง ที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝนมีน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากเส้นทางอยู่ติดกับแม่น้ำชี ทำให้มีน้ำท่วมถนนช่วงบริเวณ กม. ที่ 0+000 – 19+893 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และป้องกันการเกิดอุทกภัยในสายทาง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นระยะทาง 19.893 กิโลเมตร โดยได้ทำการยกระดับคันทาง และก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 780 เมตร ด้วยการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (Mattress)ในบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีเพื่อป้องกันการกัดเซาะของเขื่อนป้องกันตลิ่ง และติดตั้งท่อลอดเหลี่ยมประตูระบายน้ำ จำนวน 6 แห่ง รวมถึงได้ติดตั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสายทาง

ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 93% ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนเมษายน ศกนี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 259 ล้านบาท