Friday, September 22, 2023
Latest:
News

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กทม. – สสส. จัดกิจกรรม “กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน” มุ่งแก้ไขปัญหาฝุ่นเมือง ลด PM 2.5

เดอะมอลล์ กรุ๊ป สนับสนุน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นเมือง ในกิจกรรม Action Day PM 2.5 BKK “กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน” เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นเมือง มุ่งลด PM 2.5 จากการใช้ยานพาหนะ เพื่อสุขภาพ​ของประชาชน พร้อมรับมอบเกียรติบัตรองค์กรภาคีเครือข่าย Earth Month ลดฝุ่นละออง PM2.5 จากชัชชาติ สิทธิ​พันธุ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​กรุงเทพมหานคร​ ณ สวนเบญจกิติ

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะ GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ตอกย้ำ
ความเป็นห้างสรรพสินค้ารักษ์โลกและเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครด้วยดีเสมอมา

สำหรับกิจกรรม Action Day PM 2.5 BKK “กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน” ในครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยนำโครงการต้นแบบ 2 โครงการ ที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มาให้ความรู้กับประชาชนภายในงาน ได้แก่ โครงการ The First Bangkok Zero Waste Park ที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นผู้นำโครงการต้นแบบสวนสาธารณะที่บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ อุทยานเบญจสิริโดยจัดตั้งจุดบริการคัดแยกประเภทขยะ 4 ขั้นตอน ได้แก่ เทน้ำ ถังสำหรับเทน้ำและของเหลว เพื่อลดการปนเปื้อน เพิ่มโอกาสในการนำมาใช้ใหม่, ทิ้งวัสดุรีไซเคิล แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม, เทเศษอาหาร เปลือกผลไม้ต่างๆ เพื่อนำไปหมักปุ๋ยชีวภาพ, ทิ้งขยะอื่นๆ ถังสำหรับขยะทั่วไป อาทิ กล่องข้าว กล่องนม แก้วกระดาษ ช้อน ส้อม ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น เพื่อส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะและโครงการ Plastic Drop Point โครงการที่ให้ลูกค้าสามารถนำขยะพลาสติกที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาส่งคืน เพื่อกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมงานร่วมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเพื่อร่วมลดมลภาวะฝุ่นละออง PM2.5เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้มีการรณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้ โดยนำต้นกระดุมทอง พืชที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถดูดซับฝุ่นได้ดี มาแจกให้กับประชาชนภายในงาน พร้อมแจกถุง REUSABLE BAGS เพื่อช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติก

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ขานรับนโยบายลด PM 2.5​ ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำอัตโนมัติในไซต์ก่อสร้าง โครงการ ดิ เอ็มสเฟียร์ (The Emsphere) และแบงคอก มอลล์ (BANGKOK MALL) ทุกๆ 3 นาที ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และฉีดพ่นละอองน้ำ ที่ เดอะมอลล์​, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และสยามพารากอน ทุกวัน เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมถึงสนับสนุนมาตรการ Work From Home เพื่อลดการเดินทางและลดฝุ่น