“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เดินหน้าจัดหาวัคซีน “MODERNA” ให้พนักงาน-ครอบครัว-คู่ค้า-ลูกบ้านทุกโครงการ

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เข้าใจถึงความกังวลใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน นอกจากมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในทุกโครงการอย่างเข้มข้นแล้ว ยังยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการประสานโรงพยาบาลชั้นนำในการสำรองสิทธิ์การฉีดวัคซีน Moderna ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน คู่ค้า รวมไปถึงลูกบ้านทุกโครงการที่สนใจลงทะเบียนรับวัคซีน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเกราะป้องกัน COVID-19 ให้กับทุกครอบครัว

เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซูรี กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมเจอร์ฯ ไม่เคยผ่อนมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยได้ประสานกับโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อช่วยสำรองสิทธิ์การจัดหาวัคซีนทางเลือก “Moderna” สำหรับฉีดให้กับพนักงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องให้บริการและพบเจอกับลูกค้า และเจ้าหน้าที่ของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ทุกคนที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 เรียบร้อยแล้วจะติดเข็มกลัด “I AM VACCINATEDเพื่อเป็นสัญลักษณ์ สร้างความอุ่นใจให้กับลูกบ้านและผู้มาเยี่ยมชมโครงการทุกคน

“นอกจากนี้ บริษัทฯ เดินหน้าในการดูแลขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และผู้อยู่อาศัยร่วมกับพนักงาน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและลูกบ้านโครงการเมเจอร์ฯ ด้วยการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพราะการรับวัคซีนที่มีคุณภาพจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID -19 และเสริมความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกพื้นที่โครงการ พร้อมสร้างพลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” เพชรลดา กล่าว