ทช.เผยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้วเสร็จ 36 โครงการ พร้อมสานต่ออีก 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

Read more