ทล. ขยาย ทล.304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวง – สนับสนุนโครงการ EEC

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา – ตำบลเขาหินซ้อน ตอนอำเภอพนมสารคาม – ตำบลเขาหินซ้อน และสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319 (ถนนสุวินทวงศ์) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more