Alstom จับมือคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมผลิตวิศวกรที่มีทักษะเป็นเลิศ ยกระดับวงการรถไฟไทย

Alstom ผู้นำระดับโลกด้านการสัญจรระบบรางอัจฉริยะที่มีความยั่งยืน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Engineering) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวงการรถไฟไทยและความร่วมมือในอีก 5 ปีข้างหน้า

Read more

สวทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ่น สร้างนวัตกรรม – พัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางของไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค ระหว่างสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ่น

Read more