Wednesday, September 27, 2023
Latest:

พื้นที่ส่วนตัว

Property

จับตาเทรนด์ที่อยู่อาศัยมาแรง ตอบโจทย์ 5 ความต้องการของผู้สูงวัย

แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในไทยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า ในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society)

Read More