5 องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ร่วมเปิดงาน “Sustainability Expo 2022” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ร่วมสร้างความสมดุลความยั่งยืนให้ตัวเองและโลก

5 องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ร่วมเปิดงาน “Sustainability Expo 2022” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ร่วมสร้างความสมดุลความยั่งยืนให้ตัวเองและโลก

Read more

JGM “รถขุดและรถตักล้อยางอเนกประสงค์” เครื่องจักรคุณภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนแห่งอนาคต พร้อมลุยทุกหน้างาน สมรรถนะเยี่ยม

JGM “รถขุดและรถตักล้อยางอเนกประสงค์” เครื่องจักรคุณภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนแห่งอนาคต พร้อมลุยทุกหน้างาน สมรรถนะเยี่ยม

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118 บ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า รวมระยะทาง 36.675 กม. เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง -ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงรายและเชียงใหม่

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118 บ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า รวมระยะทาง 36.675 กม. เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง -ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงรายและเชียงใหม่

Read more

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน จ.ระนอง ระยะทาง 17.75 กม. แล้วเสร็จ

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน จ.ระนอง ระยะทาง 17.75 กม. แล้วเสร็จ

Read more

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 226 ระยะทาง 21.660 กม. แล้วเสร็จ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 226 ระยะทาง 21.660 กม. แล้วเสร็จ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม

Read more

เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน BCT Expo และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022

เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน BCT Expo และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022

Read more

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Read more