ทช. เตรียมก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 พะเยา-เชียงราย ระยะทางกว่า 43 กม. หนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ – ท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวงชนบท เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง อำเภอจุน จังหวัดเชียงราย และพะเยา

Read more

ทล. ขยาย 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย – ระยอง แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งภาคตะวันออก

กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย – ระยอง เป็น 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ) แล้วเสร็จตลอดสาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งภาคตะวันออก

Read more

รฟม. แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

Read more

ทล. ออกแบบทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) เชื่อมโยงโครงข่าย ทล.22 – ทล.2091 – ทล.2280 – สปป.ลาว ส่งเสริมเศรษฐกิจหนุน AEC

กรมทางหลวง พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อลดปัญหาความคับคั่งของการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่สำคัญที่เชื่อมโยงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Read more

ทล.ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศระยะทาง 4.4 กม.แล้วเสร็จ รองรับปริมาณจราจร จ.สระแก้ว ในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

Read more

ทช. เริ่มสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย เชื่อมโครงข่ายคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจ.กาญจนบุรี คาดแล้วเสร็จปลายปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสา ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอ ให้มีความต่อเนื่อง

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพร เสริมท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวีและทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ส่งเสริมยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

Read more

ทล. ก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ทล.202 ตอน บ.เมืองเตา – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน

กรมทางหลวง(ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย – อำเภอเกษตรวิสัย ตอนบ้านเมืองเตา – อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

Read more

ทช.ก่อสร้างขยายถนนสาย นศ.2012 แยก ทล.41 เชื่อมนครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.2012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 – บ้านโคกคราม อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

Read more

ทช. ใช้เทคโนโลยีตรวจจับน้ำหนักบรรทุกบริเวณด่านชั่งน้ำหนักกึ่งถาวร เพิ่มประสิทธิภาพในการคุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินการติดตั้งด่านชั่งน้ำหนักกึ่งถาวร (WIM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบนถนนทางหลวงชนบท เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดระหว่างคัดกรองรถบรรทุกก่อนเข้าด่านชั่ง

Read more