ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย ลบ.4043 จ.ลพบุรี ยกระดับการเดินทางให้ประชาชน คาดแล้วเสร็จ พ.ค. นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ดำเนินโครงการก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.4043 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 – บ้านซับสะแก ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 99% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้

สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น การเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 1.5 เมตร ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง กม.ที่ 1+330 และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 1.5 เมตร ช่วง กม.ที่ 1+330 ถึง กม.ที่ 4+000 และช่วง กม.ที่ 4+140 ถึง กม.ที่ 5+450 พร้อมทั้งการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง รวมระยะทางดำเนินการ 4.810 กิโลเมตร

ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 ช่วง กม.ที่ 16+700 ไปยังบ้านซับสะแกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น