ทช. ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสายแยก สค.2055 – บ้านคลองกก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ -อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสายแยกทางหลวงชนบท สาย สค.2055 – บ้านคลองกก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 408 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตีเส้นชะลอความเร็วสีเทอร์โมพลาสติก สีวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล ติดตั้งหมุดไฟกระพริบ LED 2 หน้า สีขาวและสีเหลือง สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสายทาง และเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางเข้าตัวจังหวัด ไปโรงเรียน/โรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง ช่วยสนับสนุนการขนส่งด้านอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วย มะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสายทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากและเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในการเดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ ได้อีกด้วย