Thursday, September 21, 2023
Latest:
News

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร มอบโล่ โครงการ “Building Safety Award 2021” กระตุ้นให้เจ้าของอาคารสร้าง – ดูแลรักษาอาคารให้ปลอดภัย

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION : BSA)จัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “Building Safety Award 2021” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นที่ 6

เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มีจิตสำนึกในการสร้างอาคารและดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย ลดการเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัยให้อาคารที่จะสร้างใหม่รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้อาคารเก่ามีการปรับปรุงอาคาร และดูแลอาคารอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ได้แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงสุด ระดับ Diamond ระดับรองลงมา เป็นระดับ Platinum ระดับ Gold ระดับ Silver และระดับ Bronze ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นในครั้งนี้ 35 รางวัล แก่เจ้าของอาคาร และผู้บริหารอาคารที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัย

พิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (รักษาการวิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ที่ทางสมาคมผู้ตรวจสอบอาหาคจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปีนี้นั้น ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มีจิตสำนึกในการสร้างอาคารและดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยจากการก่อสร้าง อัคคีภัย ลดการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัยให้อาคารที่จะสร้างใหม่มีอุปกรรืระงับเหตุครบถ้วนพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีการบริหารความปลอดภัยที่ดีรวมทั้งเป็นแบบอย่างให้อาคารเก่ามีการปรับปรุงอาคาร และดูแลอาคารอย่างต่อเนื่อง

วิเชียร บุษญบัณฑูร ประธานคณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยBuilding Safety Award 2021 กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากในแต่ละปี แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงเกี่ยวเนื่อง แต่หลายอาคารยังเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวง แต่ในขณะเดียวกันได้มีอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมายและบางอาคาร มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดและมีการบริหารความปลอดภัยอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาคารที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคาร จัดโครงการ ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย หรือ BSA Building Safety Award 2021 ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยความร่วมมือระหว่างสามาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สมาคม วิชาชีพ อาคารที่สนใจ เจ้าของอาคารและผู้บริหารร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่ออาคารทุกรูปแบบ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กณฑ์การประกวดออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 หมวดเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร 25 เกณฑ์ หมวดที่ 2 หมวดเกี่ยวกับสมรรถนะระบบเพื่อความปลอดภัย 40 เกณฑ์ หมวดที่ 3 หมวดเกี่ยวกับตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร 44 เกณฑ์ หมวดที่ 4 หมวดเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย 31 เกณฑ์ หมวดที่ 5 หมวดเกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัย และอพยพหนีไฟ 20 เกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 160 เกณฑ์

ในการมอบรางวัลในครั้งนี้มีรางวัลประกวดเพิ่มพิเศษ อีก 2 ประเภท คือ เกณฑ์พิเศษ ประกวดงานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 46 เกณฑ์ เกณฑ์พิเศษ การจัดการที่ดีของผู้ให้บริการด้านทรัพยากรอาคาร 20 เกณฑ์

รางวัลBuilding Safety Award 2021 มีทั้งสิ้น 35 รางวัล

สำหรับรางวัล Building Safety Award 2021 แบ่งรางวัล ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงสุด ระดับ Diamond ระดับรองลงมา เป็นระดับ Platinum ระดับ Gold ระดับ Silver และระดับ Bronze ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้งสิ้น 35 รางวัล แบ่งเป็นอาคารประเภทสูงและใหญ่พิเศษ มี 27 รางวัล ประกอบด้วย

  1. ระดับสูงสุด ระดับ Diamond มี 1 รางวัล ได้แก่ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
  2. ประเภท Platinum มี 7 รางวัล ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร Plaza East, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร Plaza West, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร สำนักงานใหญ่, บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่), เสริมมิตร ทาวเวอร์, เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
  3. ประเภท GOLD มี 13 รางวัล ได้แก่ 208 วายเลสโร้ด, กรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ, ซัน ทาวเวอร์, เอ็มควอเทียร์, กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ราษฎร์บูรณะ), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารแจ้งวัฒนะ, สปริง ทาวเวอร์, สยามเซ็นเตอร์, สยามพารากอน, สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ และอาคารสยามดิสคัฟเวอรี่, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และแอทธินี ทาวเวอร์
  4. ประเภท Silver มี 4 รางวัล ได้แก่ เคพีเอ็น ทาวเวอร์, สรชัย, สิงห์ คอมเพล็กซ์และเอ็กโก ทาวเวอร์
  5. ประเภท Bronze มี 2 รางวัลได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรีและอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม เกิน 10,000 ตารางเมตร มี 8 รางวัล ประกอบด้วย

  1. ประเภท Platinum มี 1 รางวัลได้แก่ ฟูลเลอตัน สุขุมวิท
  2. ประเภท Gold มี 3 รางวัล ได้แก่ เลอ รัฟฟิเน่ ชมพูทวีป สุขุมวิท 39, คาลิสต้า แมนชั่นและเดอะ ไลน์ พหล-ประดิพัทธ์
  3. ประเภท Silver มี 3 รางวัล ได้แก่ เดอะ พาโน, ไอวี่ แอมพิโอและควอทโทร บาย แสนสิริ
  4. ประเภท Bronze มี 1 รางวัลได้แก่ วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว