ทช.ปรับปรุงทางแยกหน้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ถนนสาย ชร.1023 จ.เชียงรายแล้วเสร็จ รองรับปริมาณการจราจร สนับสนุนโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในอดีตบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เป็นเส้นทางที่ไปสู่อำเภอเชียงแสน และท่าเรือเชียงแสน ทั้งนี้ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รองรับการขนส่งสินค้า และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ให้ประชาชนสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ทช.จึงได้ดำเนินการขยายผิวจราจรบนอุโมงค์ทางลอดด้านละ 20 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.5 เมตร พร้อมทางเท้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตั้งแต่ กม.ที่ 14+836 ถึง กม.ที่ 15+562 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว