ทช. ขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน รองรับการเติบโตของพื้นที่กรุงเทพฯ – นนทบุรี – ปทุมธานีในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี’67

ทช. ขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน รองรับการเติบโตของพื้นที่กรุงเทพฯ – นนทบุรี – ปทุมธานีในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี’67

Read more

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก จ.อุบลราชธานี ช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางระหว่างสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก จ.อุบลราชธานี ช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางระหว่างสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

Read more

ทช. เผยโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรี คืบหน้า 77% คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว -ปลอดภัย -ร่นระยะทางให้ประชาชน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more

ทช. เผยสะพานข้ามแม่น้ำน่าน คืบหน้ากว่า 89% คาดก่อสร้างเสร็จก.ย.นี้ ชูเป็นแลนด์มาร์คของพิษณุโลก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 89% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.140 กม. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว – เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้สะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนเกาะพะงัน

Read more

ทช. สร้างถนนสนับสนุนเสริมการค้าการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อเนื่อง

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

Read more

ทช. เตรียมสร้างถนน 3 เส้นทางหนุนพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง มุ่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ – แก้ไขปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังนิคมอุตสาหกรรม

Read more

ทช. ลาดยางถนนเชื่อมชลบุรี – ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม กว่า19กม. เสร็จสมบูรณ์ หวังส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการขนส่งภาคตะวันออก

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 – บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 19.406 กิโลเมตร

Read more

ทช.เผยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้วเสร็จ 36 โครงการ พร้อมสานต่ออีก 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

Read more

ทช.สร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด -ลดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมและบริเวณสี่แยก

Read more

ทช.ลาดยางถนนสาย นม.3060 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รองรับการเติบโตของเมือง – ส่งเสริมเศรษฐกิจ และขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

Read more