ทช.ก่อสร้างถนนสาย กส.4073 เชื่อม จ.กาฬสินธุ์ – จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 19.893 กม. เสร็จสมบูรณ์ ช่วยป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

ทช.ก่อสร้างถนนสาย กส.4073 เชื่อม จ.กาฬสินธุ์ – จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 19.893 กม. เสร็จสมบูรณ์ ช่วยป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

Read more

ทช. สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย ปข.1003 จ.ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้ากว่า 85 % คาดแล้วเสร็จ ส.ค.แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

ทช. สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย ปข.1003 จ.ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้ากว่า 85 % คาดแล้วเสร็จ ส.ค.แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

Read more

ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย อย.3020 จ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย อย.3020 จ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

Read more

ทช.ซ่อมถนนสาย กจ.4004 แยก ทล.3209 – บ้านไร่โคก (ตอนเพชรบุรี) จ.เพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์

ทช.ซ่อมถนนสาย กจ.4004 แยก ทล.3209 – บ้านไร่โคก (ตอน
เพชรบุรี) จ.เพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์

Read more

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ แก้ปัญหาการจราจรและคอขวดบนถนนราชพฤกษ์ คาดแล้วเสร็จปี’68

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ แก้ปัญหาการจราจรและคอขวดบนถนนราชพฤกษ์ คาดแล้วเสร็จปี’68

Read more

ทช. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม จ.แพร่ เสร็จสมบูรณ์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชน

ทช. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม จ.แพร่ เสร็จสมบูรณ์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชน

Read more

ทช. ขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน รองรับการเติบโตของพื้นที่กรุงเทพฯ – นนทบุรี – ปทุมธานีในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี’67

ทช. ขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน รองรับการเติบโตของพื้นที่กรุงเทพฯ – นนทบุรี – ปทุมธานีในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี’67

Read more

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก จ.อุบลราชธานี ช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางระหว่างสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก จ.อุบลราชธานี ช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางระหว่างสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

Read more

ทช. เผยโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรี คืบหน้า 77% คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว -ปลอดภัย -ร่นระยะทางให้ประชาชน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more

ทช. เผยสะพานข้ามแม่น้ำน่าน คืบหน้ากว่า 89% คาดก่อสร้างเสร็จก.ย.นี้ ชูเป็นแลนด์มาร์คของพิษณุโลก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 89% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.140 กม. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว – เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้สะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนเกาะพะงัน

Read more