ทล. ก่อสร้างถนนสายใหม่หมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ส่งเสริมภาคขนส่ง – การค้าการลงทุน – เชื่อมโยงโครงข่ายชายแดนไทย – กัมพูชา

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้การดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายใหม่หมายเลข 3646 สาย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ชายแดนไทย – กัมพูชา) บริเวณ บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ตั้งแต่ กม. ที่ 0+000 – กม. ที่ 25+211 ระยะทาง 25.211 กิโลเมตร

Read more