ทล.เผยความคืบหน้าโครงการออกแบบปรับปรุง ทล.121 ช่วงจุดตัด ทล.108 – จุดตัด 1006 จ.เชียงใหม่ เป็น 4-6 ช่องจราจร คาดเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2565

กรมทางหลวง ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 หรือวงแหวนรอบ 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006

Read more