ทล.ออกแบบทางต่างระดับจุดตัดระหว่าง ทล. 23 สายบ้านไผ่ -อุบลราชธานี กับถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับและทางแยกบนทางหลวงระหว่างทางหลวงหมายเลข 23 สายบ้านไผ่ – อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท) กับทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

Read more