ทช. ลาดยางถนนเชื่อมชลบุรี – ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม กว่า19กม. เสร็จสมบูรณ์ หวังส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการขนส่งภาคตะวันออก

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 – บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 19.406 กิโลเมตร

Read more