ทล.ปรับปรุงจุดตัด ทล.1 ทางเข้าม.พะเยาเป็นทางแยกต่างระดับ ลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและอุบัติเหตุ

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวงได้จัดทำแผนออกแบบโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากปัจจุบันบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจร ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

Read more