ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อ.ท่าอุเทนแล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ หวังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

Read more