นักลงทุนเชื่อมั่น LALIN ยอดจองซื้อหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% มากกว่าเสนอขายเท่าตัว

ริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) หรือ LALIN ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 34 ปี โดยบริษัทฯ มีการขยายที่สูงกว่าภาพรวมของตลาดฯ มาตลอดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างมาก แต่ยังคงควบคุมความเสี่ยงทางด้านการเงินอย่างดี มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

Read more