ทช. เผยโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรี คืบหน้า 77% คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว -ปลอดภัย -ร่นระยะทางให้ประชาชน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more