ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ และ ต.บางแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.มีมติ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการและต.บางแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Read more