ทล.เร่งสร้างทางแยกต่างระดับแยกสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี รองรับการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more