ทล. ขยายทางสาย อ.พิมาย – บ.หินดาด จ.นครราชสีมา ระยะทาง 28.74 กม. คืบหน้ากว่า 80% คาดเสร็จปลายปี ’64 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานฯ พิมาย

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย – บ.หินดาด ระยะทาง 28.74 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more