ไมเนอร์ โฮเทลส์ เลือกใช้ SiteMinder Multi-Property สร้างความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นับเป็นหัวใจหลักของไมเนอร์ โฮเทลส์ ด้วยวิธีการตั้งรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์นี้เอง ทำให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่มีโรงแรมในเครือกว่า 530 โรงแรม

Read more