สัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” กระจายความรู้สู่นิคมฯ 11 แห่ง ยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวตามแนวทาง ESG

สัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” กระจายความรู้สู่นิคมฯ 11 แห่ง ยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวตามแนวทาง ESG

Read more