Tuesday, October 3, 2023
Latest:

บางปะอิน

News

มอเตอร์เวย์ M 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา คาดเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ในต้นปี’66 แก้ปัญหารถติดบนถนนมิตรภาพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอําเภอปากช่อง – อําเภอสีคิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

Read More