Wednesday, September 27, 2023
Latest:

รัชนี มหัตเดชกุล

Construction

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ชี้ COVID-19 เร่งธุรกิจปรับตัวลดต้นทุนหันเช่าโรงงาน แทนสร้างเอง เผยยังมีพื้นที่ให้เช่า 2.7 แสนตรม.

“พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าโครงการบางกอก ฟรีเทรดโซนแย้มCOVID-19 หนุนธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเติบโตสวนเศรษฐกิจที่ชะลอ เหตุภาคธุรกิจปรับตัวหันเช่าโรงงานและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุน

Read More