ทช. เผยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จ.ชุมพร เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จในปี’66

ทช. เผยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จ.ชุมพร เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จในปี’66

Read more

ทช. ขยายถนนสาย นม.1120 โคราช เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทช. ขยายถนนสาย นม.1120 โคราช เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

Read more

“ทล” เผยบอร์ด PPP ไฟเขียวเอกชนลงทุนมอเตอร์เวย์ 3 สายพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง บนมอเตอร์เวย์ M6-M81 และก่อสร้างงานระบบ O&M บนมอเตอร์เวย์ M82

“ทล” เผยบอร์ด PPP ไฟเขียวเอกชนลงทุนมอเตอร์เวย์ 3 สายพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง บนมอเตอร์เวย์ M6-M81 และก่อสร้างงานระบบ O&M บนมอเตอร์เวย์ M82

Read more

ทล. ก่อสร้างถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อ.เมือง จ.ชุมพร คืบหน้ากว่า 83 % คาดแล้วเสร็จในปี’65

ทล. ก่อสร้างถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อ.เมือง จ.ชุมพร คืบหน้ากว่า 83 % คาดแล้วเสร็จในปี’65

Read more

ทล. ขยาย ทล.102 สายบ้านห้วยช้าง – อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ รองรับการเดินทางช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย

ทล. ขยาย ทล.102 สายบ้านห้วยช้าง – อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ รองรับการเดินทางช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย

Read more

ทช. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.3025 แยก ทล.202 – บ้านห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์

ทช. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.3025 แยก ทล.202 – บ้านห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์

Read more

“รถโม่ผสมคอนกรีต” และ “รถบรรทุกเหมือง” SANY นวัตกรรมระดับโลกเพื่อความคุ้มค่า และยังให้ได้มากกว่าในเรื่อง สิ่งแวดล้อม

“รถโม่ผสมคอนกรีต” และ “รถบรรทุกเหมือง” SANY นวัตกรรมระดับโลกเพื่อความคุ้มค่า และยังให้ได้มากกว่าในเรื่อง สิ่งแวดล้อม

Read more

ทล.เร่งขยายทางหลวง 1021 ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา – อ.เทิง จ.เชียงราย เป็น 4 ช่องทางจราจร คืบหน้า 80% รองรับถนนสายเศรษฐกิจ R3A เชื่อมโยงการคมนาคมลุ่มแม่น้ำโขง

ทล.เร่งขยายทางหลวง 1021 ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา – อ.เทิง จ.เชียงราย เป็น 4 ช่องทางจราจร คืบหน้า 80% รองรับถนนสายเศรษฐกิจ R3A เชื่อมโยงการคมนาคมลุ่มแม่น้ำโขง

Read more

ทช. สร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร จ.ชุมพร เสร็จสมบูรณบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

ทช. สร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร จ.ชุมพร เสร็จสมบูรณบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

Read more

ทช. สร้างสะพานข้ามคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับการคมนาคมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทช. สร้างสะพานข้ามคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับการคมนาคมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more

ทล. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย เชื่อมโยง นครราชสีมา – ขอนแก่น ระยะทาง 16.21 กม. บรรจบทางหลวง 2067 (บ้านบิง) 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

ทล. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย เชื่อมโยง นครราชสีมา – ขอนแก่น ระยะทาง 16.21 กม. บรรจบทางหลวง 2067 (บ้านบิง) 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

Read more