ทช. ขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน รองรับการเติบโตของพื้นที่กรุงเทพฯ – นนทบุรี – ปทุมธานีในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี’67

ทช. ขยายถนนชัยพฤกษ์เป็น 10 เลน รองรับการเติบโตของพื้นที่กรุงเทพฯ – นนทบุรี – ปทุมธานีในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี’67

Read more

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก จ.อุบลราชธานี ช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางระหว่างสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก จ.อุบลราชธานี ช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางระหว่างสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

Read more

ทล. เร่งขยาย ทล.4009 สายสุราษฎร์ธานี – อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ – อ.บ้านนาสาร ระยะทางรวม 23 กม. เป็น 4 ช่องจราจร คาดแล้วเสร็จ พ.ค. ปีหน้า

ทล. เร่งขยาย ทล.4009 สายสุราษฎร์ธานี – อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ – อ.บ้านนาสาร ระยะทางรวม 23 กม. เป็น 4 ช่องจราจร คาดแล้วเสร็จ พ.ค. ปีหน้า

Read more

ทช.สร้างสะพานเชื่อมการคมนาคมระหว่างสองฝั่งลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ ยกระดับคุณภาพการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย

ทช.สร้างสะพานเชื่อมการคมนาคมระหว่างสองฝั่งลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ ยกระดับคุณภาพการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย

Read more

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 348 สายอำเภออรัญประเทศ – อำเภอโคกสูงแล้วเสร็จ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 348 สายอำเภออรัญประเทศ – อำเภอโคกสูงแล้วเสร็จ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

Read more

ทช.ก่อสร้างถนนสายบ้านคูระ จ.ปัตตานี แล้วเสร็จ เพิ่มความปลอดภัย -สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

ทช.ก่อสร้างถนนสายบ้านคูระ จ.ปัตตานี แล้วเสร็จ เพิ่มความปลอดภัย -สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

Read more

ทช. เตรียมเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2378 เชื่อมเมืองสุรินทร์ รวมระยะทาง 17.954 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

ทช. เตรียมเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2378 เชื่อมเมืองสุรินทร์ รวมระยะทาง 17.954 กม. คาดแล้วเสร็จปี’67

Read more

ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย ลบ.4043 จ.ลพบุรี ยกระดับการเดินทางให้ประชาชน คาดแล้วเสร็จ พ.ค. นี้

ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย ลบ.4043 จ.ลพบุรี ยกระดับการเดินทางให้ประชาชน คาดแล้วเสร็จ พ.ค. นี้

Read more

ทช. ปรับปรุงเส้นทางสู่ฝายสินธุรกิจปรีชา จ.เชียงใหม่ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง คาดแล้วเสร็จ ก.ค.นี้

ทช. ปรับปรุงเส้นทางสู่ฝายสินธุรกิจปรีชา จ.เชียงใหม่ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง คาดแล้วเสร็จ ก.ค.นี้

Read more

ทช. ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงถนนสาย ลย.2002 จ.เลย เพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น

ทช. ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงถนนสาย ลย.2002 จ.เลย เพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น

Read more