สจล. ตอกเสาเข็มก่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ชูเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร คาดสร้างเสร็จใน 2 ปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ทำพิธีตอกเสาเข็มก่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH)” โรงพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลและศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต คาดใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี

Read more

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.สามโคก ต.บ้านปทุม และต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบลบ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ….

Read more

ครม.อนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็น 56,047.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (โครงการฯ) จากเดิม 55,927 ล้านบาท เป็น 56,047.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท

Read more

นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ถอดบทเรียนเหตุการณ์รื้อถอนอาคาร 6 ชั้นย่านประชาชื่นถล่ม

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เกิดเหตุอาคารอพารต์เมนต์เก่า สูง 6 ชั้นย่านประชาชื่นถล่มลงมาระหว่างรื้อถอนอาคาร ทับคนงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุอาคารถล่มขณะทำการรื้อถอนเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีต

Read more

ทล.เผยแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมือง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยว-เชื่อมเส้นทางคมนาคมประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวง (ทล.) เผยแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมือง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร รวมระยะทางประมาณ 7.86 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 950  ล้านบาท

Read more

ทช.เผยสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ และข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112

Read more

ทช. สร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ เพิ่มความปลอดภัย – แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ

Read more

ทช. เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ บนถนนสาย นฐ.1023 จ.นครปฐม เพิ่มความสะดวกปลอดภัย – ลดปัญหาอุบัติเหตุในระยะยาว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 ความยาว 503 เมตร บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

Read more

ทช. ขยายถนนสาย บก.4001 จ.บึงกาฬ – สกลนคร เสร็จสมบูรณ์ หนุนเส้นทางคมนาคม -เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการขยายถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 จังหวัดบึงกาฬ – จังหวัดสกลนคร ระยะทางรวม 4.040 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนเส้นทางคมนาคมและเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่

Read more

ทช.วางแผนดำเนินโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ – ศาลายา เแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก – บรมราชชนนี

กรมทางหลวงชนบท วางแผนดำเนินโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี รองรับการเติบโตในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม

Read more