ทล.ขยายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศระยะทาง 4.4 กม.แล้วเสร็จ รองรับปริมาณจราจร จ.สระแก้ว ในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแล้วเสร็จ

Read more

ทช. เริ่มสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย เชื่อมโครงข่ายคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจ.กาญจนบุรี คาดแล้วเสร็จปลายปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสา ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอ ให้มีความต่อเนื่อง

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพร เสริมท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวีและทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ส่งเสริมยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

Read more

ทล. ก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ทล.202 ตอน บ.เมืองเตา – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน

กรมทางหลวง(ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย – อำเภอเกษตรวิสัย ตอนบ้านเมืองเตา – อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

Read more

ทช.ก่อสร้างขยายถนนสาย นศ.2012 แยก ทล.41 เชื่อมนครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.2012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 – บ้านโคกคราม อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

Read more

ทช. ใช้เทคโนโลยีตรวจจับน้ำหนักบรรทุกบริเวณด่านชั่งน้ำหนักกึ่งถาวร เพิ่มประสิทธิภาพในการคุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินการติดตั้งด่านชั่งน้ำหนักกึ่งถาวร (WIM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบนถนนทางหลวงชนบท เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดระหว่างคัดกรองรถบรรทุกก่อนเข้าด่านชั่ง

Read more

ทล. เร่งก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เลดต้นทุนการขนส่ง- ระบบโลจิสติกส์ รองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

กรมทางหลวง (ทล.) เร่งดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด – อำเภอนิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด ทล.3191 กับแยกนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รองรับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

Read more

ทช. สร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ คาดแล้วเสร็จปี’65

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะ

Read more

ทช. ลาดยางถนนเข้าเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว – ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย ยล.3041 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ถึง ฝายละแอ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Read more

รฟม. แถลงความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี และการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแถลงความคืบหน้าในการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี และการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

Read more