“ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่” ผู้จำหน่ายรถขุด และเครื่องจักรกลหนัก ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

“ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่” ผู้จำหน่ายรถขุด และเครื่องจักรกลหนัก ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

“ชนะ ภูมี” นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TMCA) ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 ให้ได้ตามเป้า “MISSION 2023”

“ชนะ ภูมี” นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TMCA) ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 ให้ได้ตามเป้า “MISSION 2023”

Read more

มาตรการเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

ภาคการก่อสร้าง มีความสำคัญต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก แต่หากปราศจากการบริหารจัดการที่ดี

Read more

วสท. เสนอรัฐผ่อนปรนงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย รัฐรับให้งานก่อสร้าง 4 ประเภทในเขตกทม.-ปริมณฑลก่อสร้างได้

ตามประกาศได้ประกาศให้ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในภายนอกสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นเวลา 1 เดือนหรือ 30 วัน ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดลงทันที ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยได้รับผลกระทบในวงกว้าง

Read more

คุณทรงพล ยมนาค “เราใช้ BIM เป็นเครื่องมือในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานของเราให้เป็น BIM ”

หลังจากที่คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมัยปีพ.ศ.2560 -2562 ซึ่งมี ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นนายกวสท. ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ BIM LAB by EIT หรือศูนย์อบรมการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)

Read more