ทช. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.3025 แยก ทล.202 – บ้านห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3025 แยก ทล.202 – บ้านห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร รวมระยะทางดำเนินการ 1.350 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท สนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ให้ประชาชน บ้านดอนโด่และบ้านยางเครือพัฒนา เดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมาก

นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเลี่ยงในการเดินทางเชื่อมระหว่าง พื้นที่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร กับ อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมไปยังอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นเส้นทางที่จะรองรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง หรือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) ในอนาคตได้อีกเส้นทางหนึ่ง