ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย อย.3020 จ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการซ่อมฟื้นฟูถนนทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3020 แยก ทล.347 – บ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้ำกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งยังมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ทช.จึงได้ดำเนินการออกแบบตอกเสาเข็มบริเวณไหล่ทางที่ได้รับความเสียหายจากการถูกกัดเซาะ และดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement in – Place Recycling ชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง บริเวณช่วง กม.ที่ 1+305 ถึง 12+250 ระยะทาง 10.945 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทาง เนื่องจากสายทางดังกล่าวมีรถบรรทุกสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรม และบ่อดินในบริเวณสายทาง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่