ทช. สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย ปข.1003 จ.ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้ากว่า 85 % คาดแล้วเสร็จ ส.ค.แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า85% ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก่อสร้างพื้นสะพานช่วงข้ามทางรถไฟ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ศกนี้

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อม ทล.4 (กม.ที่ 278) จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กม.ที่ 1+450) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 288.700 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

– สะพานแห่งที่ 1 ยาว 310 เมตร พื้นสะพานกว้าง 10 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.5 เมตร รวมความยาวถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 1,246 เมตร พร้อมก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

– สะพานแห่งที่ 2 ยาว 449.95 เมตร พื้นสะพานกว้าง 8 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร รวมความยาวถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 195 เมตร พร้อมสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง มีผนังกันราวตกและมีหลังคาคลุมตลอดทางเดิน

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคมในอนาคตอีกด้วย