ทช.เผยสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามทางรถไฟและจุดตัดทางรถไฟบนถนนสาย สฎ.2007 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ และข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนเชื่อมต่อสะพานความยาว 1,269.50 เมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย และแก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยว่า ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทช. จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ และข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนเชื่อมต่อสะพานความยาว 1,269.50 เมตร แนวก่อสร้างสะพานเป็นถนนตัดใหม่ โดยการเวนคืนที่ดินบริเวณที่ว่างเปล่า ซึ่งถนนสาย สฎ.2007 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึงบ้านบางใบไม้) มีจุดตัดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีท่าฉางกับสถานีคลองไทร บริเวณตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน ประกอบกับมีปริมาณจราจรบนถนนมากถึง 4,777 คันต่อวัน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 224.091 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี พ.ศ. 2560-2564