ทช. สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ สายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อ.เมือง จ.ชุมพร คืบหน้า 47 % คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ปัจจุบันการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 47% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานรองพื้นทางและงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2565 นี้

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่องให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง