ทช. เตรียมสร้างถนน 3 เส้นทางหนุนพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง มุ่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ – แก้ไขปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยที่ผ่านมามีโครงการที่ ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.5050 แยกสายนิคมสร้างตนเองสาย 15 บ้านห้วยโป่ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะทาง 10.198 กิโลเมตร ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยก ทล.3138 – ทล.344 อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 32.807 กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.7 – ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 10.570 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุน EEC ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 3,712 ล้านบาท

2. ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 16.460 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 540 ล้านบาท

3. ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 11.465 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 17 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 447 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทช. ได้จัดเตรียมแผนดำเนินโครงการก่อสร้างที่จะสนับสนุน EEC อีก จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 – บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 12.242 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 873 ล้านบาท โดยจะใช้เงินกู้ภายในประเทศดำเนินการแทนงบประมาณประจำปี ซึ่งจะเจรจากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ต่อไป