กทพ. แจ้งความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกทม.ด้านตะวันตก คาดเปิดให้บริการได้ภายในปี’67

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ อยู่ กม. ที่ 13+000 ของถนนพระราม 2 ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดาวคะนอง จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางขวาเข้าซ้อนทับกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 9 โดยจะก่อสร้างสะพานขึงขนาด 8 ช่องจราจร ซึ่งมีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 จากนั้นแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการฯ มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวมีทางขึ้น – ลง จำนวน 7 แห่ง แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา ประกอบด้วย งานโยธา จำนวน 4 สัญญา และงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร จำนวน 1 สัญญา โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างดังนี้

สัญญาที่ 1 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้น กม. ที่ 13+000 ของถนนพระราม 2 ถึง กม. ที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4 กิโลเมตร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ แผนงานสะสม 1.02% ผลงานสะสม 1.46% และเร็วกว่าแผน +0.44% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็มเจาะ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค งานวาง Barrier กั้นพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะดำเนินการจัดช่องจราจรใหม่ บนถนนพระราม 2 ทั้ง 2 ทิศทาง ตั้งแต่ กม. ที่ (ทล.) 10+000 – 8+467 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงโลตัสพระราม 2) ช่วงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565- 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

สัญญาที่ 2 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้น กม. ที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับดาวคะนอง ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กิโลเมตร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ดังนี้ แผนงานสะสม 33.20% ผลงานสะสม 38.80% และเร็วกว่าแผน +5.60%ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้ง Precast Crosshead และ Precast Segment อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเบี่ยงจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรคร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ดังนี้ แผนงาน 1.02% ผลงาน 2.05% และเร็วกว่าแผน +1.03%ขณะนี้จะดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ ช่วง กม. ที่ 15+545 – 15+621 โดยจะทำการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณถนนสุขสวัสดิ์และซอยสุขสวัสดิ์ 50 ตลอด 24 ชั่วโมง

สัญญาที่ 4 เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร สิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ แผนงาน 61.50% ผลงาน 71.73% และเร็วกว่าแผน +10.21%โครงการจะปิดเบี่ยงเฉพาะช่องทางฉุกเฉินบนสะพานพระราม 9 (ขาออก) เพื่อทำการก่อสร้างคานรองรับพื้นสะพาน (Cross Head) โดยจะปิดเบี่ยงช่องจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 – 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565

สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างให้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจะช่วยในการระบายการจราจรหน้าด่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องและสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 ของกรมทางหลวง (ทล.) ในอนาคต

ทั้งนี้ กทพ. คาดว่าทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2567