ทช. เผยสะพานข้ามแม่น้ำน่าน คืบหน้ากว่า 89% คาดก่อสร้างเสร็จก.ย.นี้ ชูเป็นแลนด์มาร์คของพิษณุโลก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 89% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบ รวมถึงช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรบริเวณสะพานนเรศวร สอดรับนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 89% ขณะนี้อยู่ระหว่างการเทพื้นสะพานและทางเท้า หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งราวสะพานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่อไป คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

สำหรับสะพานข้ามแม่น้ำน่านตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เชื่อมต่อไปยัง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณ ตัวสะพานมีความยาวรวม 120 เมตร ผิวทางกว้าง 7 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) แต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยาน กว้างด้านละ 3 เมตร

นอกจากนี้โครงสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำน่านนั้นมีลักษณะเป็นสะพานเหล็กโค้ง (Steel Arch Bridge) เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอม่อในแม่น้ำอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในส่วนของราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่างนั้นได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่มีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแตกต่างจากสะพานอื่น ซึ่งเมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก