ทช. ก่อสร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คืบหน้า 80 % เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง คาดแล้วเสร็จ พ.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแควหนุมาน ตำบลเมืองเก่า, นาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 15 บ้านวังห้าง ตำบลเมืองเก่า กับ หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ตำบลนาแขม ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นี้

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ลดระยะเวลาในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

โดยสะพานมีความยาว 230 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 105 เมตร รวมทั้งมีการทำระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายจราจร และไฟฟ้าแสงสว่างอีกด้วย