Friday, September 22, 2023
Latest:
News

ทล. ให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ชั่วคราวฟรี เส้นทางบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ 28-31 ก.ค.นี้

กรมทางหลวง (ทล.) พร้อมเปิดให้บริการชั่วคราวฟรีเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เส้นทางปากช่อง–สีคิ้ว–ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาว เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและห่างไกล COVID-19

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนต่อเนื่องในด้านของการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและห่างไกล COVID-19 พร้อมมอบให้ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมาช่วงปากช่อง – สีคิ้ว -ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ขาออก ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และขาเข้า ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

ทั้งนี้ สำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. คาดการณ์ปริมาณจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ จำนวน 10 เส้นทาง ในช่วงวันหยุดยาวช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น 4,220,246 คัน โดยแบ่งเป็นขาออก 2,156,140 คัน และขาเข้า 2,064,106 คัน ซึ่งคาดว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จะมีปริมาณจราจรขาออกสูงสุดประมาณ 572,526 คัน และในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จะมีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพฯ สูงสุดประมาณ 539,170 คัน จึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทาง

นอกจากนี้ ทล. ยังคงเข้มงวดมาตรการตามแผนปฏิบัติงานรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกมิติ ดังนี้ 1) อำนวยความสะดวกในการเดินทาง 2) อำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง 3) ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ 4) ด้านความร่วมมือบูรณาการทำงาน พร้อมทั้งได้กำชับการบริหารจัดการให้คืนพื้นผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจัดการจราจร และตรวจสอบพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างให้มีความเรียบร้อย ตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายจราจร ไฟสัญญาณ ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และให้อยู่ในสภาพใช้งานตลอดเวลา พร้อมให้ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ทางเลี่ยงแทน ในกรณีที่เส้นทางหลักหนาแน่น โดยเส้นทางสู่ภาคเหนือสามารถใช้ ทางหลวงหมายเลข 240 (กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – ชัยนาท – นครสวรรค์) เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 304 เพื่อกระจายปริมาณจราจรจากเส้นทางหลัก โดย ทางหลวงหมายเลข 2 เส้นทางสู่ภาคตะวันออกสามารถใช้ ทางหลวงหมายเลข 36 และ 344 เพื่อเลี่ยงรถติดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และใช้ ทางหลวงหมายเลข 34 เพื่อกระจายปริมาณรถบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อไปยังจังหวัดชลบุรีและพัทยา

สำหรับการบริหารการจราจรมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ช่วงขาออกวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และขาเข้าวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มีรูปแบบการให้บริการเดินรถทางเดียว โดยจะเปิดช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉินเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยเปิดให้บริการมีจุดเข้า – ออกตามแผนที่ ดังนี้

จุดที่ 1 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทางหลวงหมายเลข 2 กม. ที่ 65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

จุดที่ 2 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทางหลวงหมายเลข 201 กม. ที่ 5+500 (บ้านหนองรี ตำบลสีคิ้ว)

จุดที่ 3 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทางหลวงหมายเลข 2068 กม. ที่ 8+607 (บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ) จากจุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทางหลวงหมายเลข 2068 กม. ที่ 8+607 จุดที่ 3 เลี้ยวซ้ายเดินทางไป อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนไทย

จุดที่ 3 – 4 ไปสู่ทางต่างระดับขามทะเลสอ ทางหลวงหมายเลข 290 ตัด ทางหลวงหมายเลข 2068 จุดที่ 4 – 7 ไปสู่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตัด ทางหลวงหมายเลข 2068 เดินทางเข้า ทางหลวงหมายเลข 2 ไปนครราชสีมาได้ จุดที่ 4 – 5 – 6 ไปตามถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 290 เลี้ยวซ้ายไป อำเภอโนนไทย จังหวัดชัยภูมิ หรือ เลี้ยวขวาไป จังหวัดขอนแก่น และจุดที่ 4 – 8 ไป อำเภอโชคชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัย ดังนี้

  1. ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
  2. อนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อเท่านั้น และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  3. ตั้งจุดบริหารการจราจร คัดกรองรถเข้าสู่ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 โดยช่วงขาออกวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มี 1 จุดคือ ทางหลวงหมายเลข 2 กม. ที่ 65+000 และช่วงขาเข้า ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มี 2 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 201 กม. ที่ 5+500 และทางหลวงหมายเลข 2068 กม. ที่ 8+607
  4. ตั้งจุดบริการห้องน้ำ 1 จุด บริเวณ Rest Area กม. ที่ 147
  5. กรณีเกิดอุบัติเหตุโดยจัดประตูทางออกฉุกเฉิน รวม 11 จุด บริเวณ กม. ที่ 122+250, 129+600, 133+910, 139+900, 145+000, 150+350, 160+200, 165+100, 170+000, 175+000 และ 179+200

สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 มอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)