Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 – บ้านคลองผักขม อ.นาดี และ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีและสระแก้ว เพิ่มความสะดวกทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา คืบหน้ากว่า 94%

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 – บ้านคลองผักขม อำเภอนาดีและอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว เพื่อสนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตชุมชนจึงออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ำในชุมชนให้ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ทั้งยังช่วยแบ่งเบาการจราจรของถนนสายหลัก (ทล.304) รองรับการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากนโยบายยกระดับโครงข่ายทางเพื่อให้การคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 – บ้านคลองผักขม อำเภอนาดีและอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม. ที่ 0+000 (บ้านทุ่งโพธิ์) และสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม. ที่ 16+000 (บ้านอ่างทอง) รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเดิมกว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมงานปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง การก่อสร้างงานระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 145.400 ล้านบาท

ปัจจุบันผลดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 94% ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และการตีเส้นจราจร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม ศกนี้