ทช. ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการ จ.นครปฐม ยกระดับการคมนาคม คาดแล้วเสร็จต้นปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อยกระดับการคมนาคม แบ่งเบาการจราจร รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า 90 % คาดแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.2566

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด ในปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

สำหรับก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท

ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงต้นปี พ.ศ.2566 ต่อไป