สมาคมอาคารชุดไทย จัดอบรม “หลักสูตร Smart Property Developer ให้ผู้ประกอบการต่อยอดในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สมาคมอาคารชุดไทย จัดกิจกรรมเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ (Networking) ระหว่าง Stake Holders ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ผ่านการจัดอบรม “หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ส่วนราชการที่กำกับกฎระเบียบที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย การอนุญาตการก่อสร้าง สาธารณูปโภค ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและตกแต่ง ผู้พักอาศัยและนักลงทุน จึงเป็นความสำคัญที่แต่ละฝ่ายควรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในบรรยากาศที่มีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นในระดับทัดเทียมนานาประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกของสมาคมฯ

ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่าการจัดอบรม “หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) และ Networking” เป็นการจัดอบรมและศึกษาดูงานรวม 10 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

เพื่อรับรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำธุรกิจที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ การปรับแผนการตลาดอสังหาฯยุคใหม่ รวมถึงการรับทราบทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในปี 2022 ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง, และหน่วยงานราชการ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์, บมจ.ริชี่เพลซ 2002, บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์, บมจ.บิลท์แลนด์, บมจ.แอสเซทไวส์, บมจ.เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง, บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรียลเอสเตท, บจก.ไอริส กรุ๊ป และ บริษัทในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ฯลฯ และผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการ อาทิเช่น อธิบดีกรมที่ดิน, ผู้อำนวยการสำนักการโยธา, ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, กรมธนารักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

สำหรับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) และ Networking ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานอสังหาริมทรัพย์สำหรับยุคดิจิทัล โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2565 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพ

“การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ นับเป็นเวทีที่รวมนักวิชาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำของประเทศ ตลอดจนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มากด้วยผลงานและความสามารถ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ เชื่อมั่นว่าผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และได้รับมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไป” กรรมการจัดงานฯ กล่าว