Tuesday, October 3, 2023
Latest:
News

วว. จับมือพันธมิตรจีน พัฒนาแพลตฟอร์ม NQI สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง(ศทร.) ร่วมกับ China Railway Construction Cooperation International Limited (CRCCI) และSouthwest Jiaotong University (SWJTU) หารือกำหนดกรอบการจัดทำความร่วมมือ 3 ฝ่าย ในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ภายใต้สัญญา 3-3 และ 3-5 พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์ม NQI ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ 3 ฝ่าย ประเทศไทย-ลาว-จีน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. พร้อมด้วย ภณสินธุ์ ไพทีกุล ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่งศทร. วว. และคณะนักวิชาการ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับคณะผู้แทน China Railway Construction Cooperation International Limited (CRCCI) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมชั้นนำของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Zheng Tianli รองหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ รวมทั้งคณะผู้แทนจาก Southwest Jiaotong University (SWJTU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Wang Jianรองประธานและหัวหน้าแผนกวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งประจำSWJTU และคณะ ร่วมหารือกรอบข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย สำหรับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ภายใต้สัญญางานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่ 3-3 ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง และที่ 3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ในด้านงานทาง (Track work) ระบบจ่ายไฟฟ้า (Electrification) และงานซ่อมบำรุง (Maintenance) ของรถไฟความเร็วสูง

ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. กล่าวถึงรายละเอียดของสัญญาความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ว่า จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการทดสอบและรับรอง (Testing and Certification) การจัดทำร่างมาตรฐาน (Standardization) งานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และงานด้านการอบรม (Training) นอกจากนี้ CRCCI และ SWJTU ยังได้เสนอความร่วมมือในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) ด้านระบบราง โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน การทดสอบรับรอง การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อและขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูง โดยจะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์ม NQI ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับนานาชาติ เบื้องต้นทั้ง 3 ฝ่ายจะเสนอให้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในประเทศไทย ลาว และจีน มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิง เวียงจันทร์และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบการใช้งานและบริหารจัดการที่สอดคล้องกัน

“ทั้ง3 หน่วยงาน จะมีการประชุมทางไกลร่วมกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดเชิงลึกในด้านต่างๆ ความร่วมมือด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูงร่วมกับหน่วยงานจากประเทศจีนที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนั้น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. จะมุ่งเน้นสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบราง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยของประชาชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.อาณัติ กล่าวทิ้งท้าย