Friday, September 22, 2023
Latest:
Property

FPT โชว์ผลงานโดดเด่นปี ’64 เตรียมรุกขยายฐานลูกค้า เสริมแกร่งแพลตฟอร์มอสังหาฯ ครบวงจร

กรุงเทพฯ – 7กุมภาพันธ์ 2565 : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) มีรายได้รวม 15,613 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะยังคงยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของปีจากการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2565 คาดว่าแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯได้เตรียมแผนงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างแข็งแกร่งตามกลยุทธ์ One Platform พร้อมตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าในธุรกิจอสังหาฯ เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชกรรม

ธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2564 บริษัทฯต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ แต่ FPT ก็สามารถเดินหน้าธุรกิจให้ก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆ มาได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มอสังหริมทรัพย์ครบวงจร และกลยุทธ์การดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนมุ้งเน้นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรในการรองรับโอกาสการฟื้นตัวของตลาด ซึ่งแสดงแนวโน้มดีขึ้นในปีใหม่นี้

“สำหรับภาพรวมของปี พ.ศ.2564 FPT ยังคงความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอน และความท้าทายด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาสล่าสุด (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 4,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และมีกำไรสุทธิ 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 396 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการรับรู้กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 381 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวม 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2564) คิดเป็น 15,613 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ประกอบกับความสามารถในการผสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ทั้ง 3 ธุรกิจของบริษัทฯ (Synergy) และการกระจายความเสี่ยง (Diversified) ผ่านแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ธนพล กล่าวถึการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron ที่มีอัตราการแพร่เชื้อที่รวดเร็ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ว่า ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำกิจกรรมการขายและการตลาดได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งหนี้สินครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง ส่งผลต่อยอดปฏิเสธสินเชื่อและการตัดสินใจซื้อบ้านของลูกค้าที่ลดลง ทั้งนี้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2564) กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม” สามารถบันทึกรายได้รวมจำนวน 11,117 ล้านบาท จากการปรับกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ และพัฒนาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงบนที่มีกำลังซื้อสูง

กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล” และ กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล” ที่สร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ บันทึกรายได้ที่ 2,178 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564 (มกราคม-ธันวาคม) โดยธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ายังมีอัตราการเช่ารวมสูงถึงร้อยละ 86 โดยยังคงมีแนวโน้มความต้องการพื้นที่เช่าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของภาคธุรกิจในกลุ่มอีคอมเมิร์ซและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน ได้รับผลบวกจากการที่ผู้ประกอบให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ และการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์ของสถานการณ์โควิด ทำให้มีความต้องการพื้นที่เช่าคลังสินค้าระยะสั้นที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ายังคงรักษาอัตราการเช่าได้ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารสัญญาเช่าอย่างยืดหยุ่น ร่วมกับการให้บริการอาคารสำนักงานเกรดเอคุณภาพสูงในย่านธุรกิจใจกลางเมือง

“ในปี พ.ศ.2565 FPT จะเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์อสังหาฯครบวงจรชั้นนำของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะสร้างการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ” ธนพลกล่าวทิ้งท้าย

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 12เดือน(มกราคม – ธันวาคม)

ผลงานดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 12เดือน (มกราคม – ธันวาคม)2564 (ล้านบาท)2563 (ล้านบาท)เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) Y-o-Y
รายได้รวมสุทธิ15,61320,104-4,491-22.3
– รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์11,11714,112-2,995-21.2
– รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ2,1782,630-452-17.2
– รายได้อื่นๆ2,3183,362-1,044-31.1
กำไรสุทธิ1,8692,980-1,111-37.3

ผลงานดำเนินงานด้านการเงินรอบปฏิทิน ไตรมาส4/2564(ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ผลงานดำเนินงานด้านการเงินรอบปฏิทิน ไตรมาส 4/2564 (ตุลาคมธันวาคม) (ล้านบาท)
รายได้รวมสุทธิ4,043
– รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์2,744
– รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ560
– รายได้อื่นๆ739
กำไรสุทธิ749