Thursday, September 21, 2023
Latest:

กรมทางหลวง

News

ทล.บูรณะทางหลวงหมายเลข 2354 เทพสถิต – ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ รองรับนักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวในฤดูฝน

ทล.บูรณะทางหลวงหมายเลข 2354 เทพสถิต – ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ รองรับนักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวในฤดูฝน

Read More
Construction

ทล.ขยาย ทล.2445 สายบุรีรัมย์ – ตำบลแสลงโทน – อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ยกระดับการคมนาคม – ระบบโลจิสติกส์ภาคอีสาน

ทล.ขยาย ทล.2445 สายบุรีรัมย์ – ตำบลแสลงโทน – อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ยกระดับการคมนาคม – ระบบโลจิสติกส์ภาคอีสาน

Read More
Construction

ทล. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู – เลย ตอนอำเภอนาวัง – บ้านวังสำราญ จ.หนองบัวลำภู เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 19.844 กม. แล้วเสร็จ

ทล. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู – เลย ตอนอำเภอนาวัง – บ้านวังสำราญ จ.หนองบัวลำภู เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 19.844 กม. แล้วเสร็จ

Read More
News

ทล. ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.212 ต.พะทาย – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม แล้วเสร็จ หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน

ทล. ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.212 ต.พะทาย – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม แล้วเสร็จ หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน

Read More
News

ทล.ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า – อ.ภาชี จ.อยุธยาให้เป็น 4 ช่องทางจราจรตลอดสาย คาดแล้วเสร็จปลายปี’66

ทล.ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า – อ.ภาชี จ.อยุธยาให้เป็น 4 ช่องทางจราจรตลอดสาย คาดแล้วเสร็จปลายปี’66

Read More
News

ทล.เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ จ.นครศรีธรรมราช เป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย.นี้

ทล.เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ จ.นครศรีธรรมราช เป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย.นี้

Read More
Construction

ทล.เผยความคืบหน้าโครงการออกแบบปรับปรุง ทล.121 ช่วงจุดตัด ทล.108 – จุดตัด 1006 จ.เชียงใหม่ เป็น 4-6 ช่องจราจร คาดเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2565

กรมทางหลวง ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 หรือวงแหวนรอบ 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006

Read More
Construction

ทล.เร่งสร้างทางแยกต่างระดับแยกสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี รองรับการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More
Construction

ทล. ขยายทางสาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม คืบหน้ากว่า 70% คาดแล้วเสร็จ พ.ค. 2565

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน

Read More
Construction

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม – บ.ซับตะแบก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More
Construction

ทล.ออกแบบทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมจังหวัดกระบี่ – พังงา ลดระยะเวลาการเดินทาง – หนุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างอำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ – อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Read More