ทล.เผยความคืบหน้าโครงการออกแบบปรับปรุง ทล.121 ช่วงจุดตัด ทล.108 – จุดตัด 1006 จ.เชียงใหม่ เป็น 4-6 ช่องจราจร คาดเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2565

กรมทางหลวง ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 หรือวงแหวนรอบ 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006

Read more

ทล.เร่งสร้างทางแยกต่างระดับแยกสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี รองรับการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

ทล. ขยายทางสาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม คืบหน้ากว่า 70% คาดแล้วเสร็จ พ.ค. 2565

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอบ้านแพง – อำเภอท่าอุเทน

Read more

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม – บ.ซับตะแบก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ทล.ออกแบบทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมจังหวัดกระบี่ – พังงา ลดระยะเวลาการเดินทาง – หนุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างอำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ – อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Read more

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อ.ท่าอุเทนแล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ หวังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

Read more

ทล. ขยาย ทล.304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวง – สนับสนุนโครงการ EEC

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา – ตำบลเขาหินซ้อน ตอนอำเภอพนมสารคาม – ตำบลเขาหินซ้อน และสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319 (ถนนสุวินทวงศ์) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more

ทล. เผยโครงการวงแหวนรอบเมืองโคราช คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จปี’66

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา มีระยะทางทั้งหมด 110 กิโลเมตร คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80

Read more

ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอ.สีดา – อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมาแล้วเสร็จ เชื่อมโยงระบบขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสานและภาคเหนือ

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอสีดา – อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ทล.ออกแบบทางต่างระดับจุดตัดระหว่าง ทล. 23 สายบ้านไผ่ -อุบลราชธานี กับถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับและทางแยกบนทางหลวงระหว่างทางหลวงหมายเลข 23 สายบ้านไผ่ – อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท) กับทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

Read more

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่ทล.จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 จ.สงขลา

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านพรุ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน และตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่

Read more