Wednesday, September 27, 2023
Latest:
News

ทล.บูรณะทางหลวงหมายเลข 2354 เทพสถิต – ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ รองรับนักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวในฤดูฝน

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) บูรณะ ทล.2354 ตอนเทพสถิต – ซับใหญ่ ตอน 2 (ช่วงทางแยกที่จะไปทุ่งดอกกระเจียว) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในสถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของไทยที่ออกดอกในฤดูฝนให้ชื่นชมปีละครั้งเท่านั้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทล. โดยแขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบูรณะทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร และมีบางช่วงขนาด 4 ช่องจราจร ที่ได้รับความเสียหาย โดยปูผิวทางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 10 ซม. ตีเส้นและเครื่องหมายจราจร ช่วง กม. ที่ 15+864 – 18+025 นอกจากนี้ หมวดทางหลวงในพื้นที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยตัดหญ้าข้างทาง ปรับพื้นที่ในช่วงบริเวณทางโค้ง ทำความสะอาดแบริเออร์ รวมถึงทำความสะอาดเกาะกลางถนน สะพาน และผิวทาง เส้นทางดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ สำหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จากกรุงเทพฯ ใช้ ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ไปตามเส้นทางอำเภอด่านขุนทด ใช้ ทล.201 ถึงแยกหนองบัวโคก เลี้ยวซ้ายไป ทล.205 มุ่งสู่อำเภอบำเหน็จณรงค์ ถึงอำเภอเทพสถิตตัดเข้าใช้ ทล.2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงบริเวณทางแยก แล้วเดินทางต่ออีกประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาในเขตตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยจะเปิดอุทยานให้ท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม มีจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ทุ่งดอกกระเจียว เป็นพืชล้มลุกประเภทหัวที่ผลิดอกสีชมพูอมม่วงบานสะพรั่งในช่วงต้นฤดูฝน ได้รับฉายาว่าเป็น “ราชินีแห่งป่าฝน”

นอกจากนี้ มีจุดท่องเที่ยวลานหินงาม เป็นบริเวณลานหินที่มีโขดหินใหญ่รูปร่างแปลกตา กระจายอยู่ในพื้นที่ และจุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน เป็นจุดชมวิวที่มีแนวหน้าผาและชะง่อนหิน ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหยซึ่งมีความสูง 846 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ทั้งนี้ ทล. ขอความร่วมมือประชาชนโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ “ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกล COVID-19” สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง